سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

سفارش دهید

سفارش تایپ

سفارش تایپ

سفارش دهید

پیگیری سفارش

پیگیری سفارش

پیگیری کنید

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

پرداخت کنید

ترجمه فارسی به انگلیسیترجمه انگلیسی به فارسی یکی از پربسامدترین سفارشاتی است که در زمینه خدمات ترجمه غیر رسمی در ایران به ثبت می رسد. به علاوه، آمارها نشان می دهد این نوع ترجمه پرجستجوترین عبارت کاربران اینترنتی در سراسر وب است. علت این امر می تواند به ماهیت سفارش دهندگان و جستجوکنندگان مربوط باشد. فعالان دانشگاه و بازار که زبان انگلیسی بلد نیستند و با انگیزه های مشخص به دنبال ترجمه متن های مختلف هستند. این تقاضای بالا و تعداد زیاد خدمات دهندگان موجب شده اند که قیمت ترجمه انگلیسی نسبت به دیگر زبانها کمتر باشد.

در طرف مقابل، کثرت مترجمانی که کار ترجمه از انگلیسی انجام می دهند باعث شده ترجمه های آنها با سطوح کیفی مختلف انجام شوند. برخی خدمات دهندگان عناوینی مثل طلایی و نقره ای و برنزی و امثال آن را برای تمایز این سطوح کیفی به کار می برند. این قدرت مانور به دلیل تعداد کم مترجمان در بعضی زبانهای دیگر وجود ندارد. این موضوع فقط به ترجمه متن منحصر نیست و ترجمه همزمان نیز همین وضعیت را تجربه می کند.

ترجمه فارسی به انگلیسیترجمه فارسی به انگلیسی نیاز به دانش، مهارت و تجربه بالایی دارد. عیار بسیاری از مدعیان ترجمه در این نوع از ترجمه مشخص می شود. به همین دلیل، قیمت ترجمه از فارسی به مراتب بالاتر از ترجمه از انگلیسی است. حساس ترین متن های مورد تقاضا عبارتند از مقالات ژورنال ها، متن های حقوقی و متون فنی و پزشکی. هرچه میزان تولید مقالات و حجم تجارت خارجی در کشور افزوده می شود، تقاضا برای خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی نیز افزایش می یابد.

مترجمان همزمان نیز بیشترین چالش را در این نوع ترجمه تجربه می کنند. از ایشان انتظار می رود توانمندی بالایی در برگردان گفتگوها، سخنان و پرسشها به زبان انگلیسی داشته باشند به نحوی که بدون کمترین چالشی قابل درک باشد.